Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Baksa-Kovács Ágnes Éva (székhely: 1221 Budapest, Ady Endre út 85., Nyilvántartási szám: 34160691, nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adószám: 66344902-1-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy Baksa-Kovács Ágnes Éva által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

Egyéni vállakozó megnevezése:

 

Egyéni vállakozó:  Baksa-Kovács Ágnes Éva

Székhely: 1221 Budapest, Ady Endre út 85. 


Nyilvántartási szám: 34160691 (Nemzeti Adó- és VÁmhivatal)

Adószám: 66344902-1-43


Adatvédelmi azonosító: NAIH-70119/2013

Telefon: +36-30-580-0417


e-mail cím: agnes@kismebrshop.hu

 

Adatkezelés jogalapja


Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

Adatkezelés célja


Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.


 

Személyes adatok köre:


Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:


-     név (vezeték- és keresztnév)


-     e-mail cím


-     szállítási és számlázási cím


-     telefonszám


Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:


-     keresztnév (vagy más megszólítás)


-     e-mail cím 

Felelősség:Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház vezetője a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Baksa-Kovács Ágnes Éva jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
Az Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel. 

Adatkezelés időtartama


A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az agnes@kisembershop.hu e-mail címen illetve a regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

 

Személyes adatot megismerő személyek köre

 

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Baksa-Kovács Ágnes Éva jogosult megismerni. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: Magyar Posta a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Baksa-Kovács Ágnes Éva a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház  üzemelteőjével kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Baksa-Kovács Ágnes Éva az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tevékenység

Cégnév

szerver, tárhely

ShopRenter.hu Kft.

hírlevél

 

MailChimp -

The Rocket Science Group, LLC

 

hírlevél

ShopRenter.hu Kft.

futárszolgálat

Magyar Posta Zrt.

 

 A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása


Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:


-    Vásárló kérheti Baksa-Kovács Ágnes Évát személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást az Baksa-Kovács Ágnes Éva írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az agnes@kisembershop.hu e-mail címre kell küldeni.

-    Vásárló személyes adatait a weboldalra történt    bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok" menüpontban

-    hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben    található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az agnes@kisembershop.hu e-mail címre is

 

 

Egyéb rögzített adatok

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Baksa-Kovács ágnes Éva részére a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
-     Analitika, követés cookie
-     Webhelyen keresztüli követés
-    Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
-    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
-    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
-    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
-    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

Hírlevél

Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló 
A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.  


 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:


 Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

Adatkezelésben érintettek jogai:


-    Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetőjétől bármikor írásban, Baksa-Kovács Ágnes Éva - a www.kisembershop.hu webáruház címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az agnes@kisembershop.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.

Amennyiben a Vásárló kéri, a Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetőjéhez fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

-    Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

-    Adatkezelés elleni tiltakozás
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján


1.    Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2.    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető Baksa-Kovács Ágnes Éva a www.kisembershop.hu webáruház üzemeltetője az agnes@kisembershop.hu e-mail címen.

 

Gyártók
Díjaink
__________________
 
.